Terminal samochodowy Koroszczyn powstaje na powierzchni 46,6 ha, w odległości
5 km od przejścia granicznego w Kukurykach (granica z Białorusią) obsługującego
ruch ciężarówek TIR. Przejście w Kukurykach stanowi zakończenie ciągu tranzytowego
Świecko - Warszawa - Białoruś, na głównym szlaku komunikacyjnym Europy z Berlina
do Mińska i Moskwy. W przyszłości Kukuryki zostaną połączone z siecią drogową
Europy Zachodniej autostradą A-2.

Terminal samochodowy Koroszczyn będzie stanowił wraz z drogą celną - część
terytorium drogowego przejścia granicznego w Kukurykach. Po jego uruchomieniu
przepustowość samochodów wzrośnie do 3000 samochodów dziennie (obecnie
około 1000 pojazdów).

Na terenie części budżetowej terminalu zlokalizowane zostały m.in.: budynek
główny (w nim znajdzie siedzibą Straż Graniczna, służby celne, fitosanitarne,
bank, gastronomia, poczta, "Ruch", firmy spedycyjne, transportowe i inne),
hala kontroli pojazdów, budynek odpraw weterynaryjnych, płyty postojowe
samochodów wschodnia i zachodnia.

Autorem projektu terminalu Koroszczyn jest prof. Wojciech Bonenberg
z Politechniki Poznańskiej.


Szczegółowych informacji udzielają:
Grzegorz Nesteruk - Prezes Zarządu
Marek Burdziak - Wiceprezes
Lech Rościszewski - Szef Inwestycji

PODLASIE-OBIEKTY GRANICZNE I AUTOSTRADA S.A.
Ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa,
ZARZĄD - tel. (0-22) 22 12 53
BIURO - tel. (0-22) 658 27 77, 658 15 25,
fax (0-22) 22 35 23